แจ้งตือน เฝ้าระวังและป้องกันกองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคมบ้านกลางกรุงออฟฟิศพาร์ค

กิจกรรมตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก. вЂอ่านต่อ
03 Jul 2024, 09:14
พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้อำนวยการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ควบคุมการฝึก, พ.ต.ท.รุจ วุฒสังข์ สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร หัวหน้าชุดครูฝึก ได้ทำการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร
03 Jul 2024, 09:07
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร นำตร.สภ.คำเขื่อนแก้ว /เมืองยโสธร /ป่าติ้ว /ตร.ทล.ซักซ้อมรถนำขบวนฯองคมนตรี เข้าพื้นที่โครงการฯหนองอึ่งฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ผลการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
03 Jul 2024, 09:01
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ. ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร , พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.นิติพัฒน์ สิริปิติวัฒน์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.อธิภัทร ดาทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร , ตำรวจทางหลวง , EOD , ฝ่ายอำนวยการ(สว.งาน 1-8) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
03 Jul 2024, 08:51
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดยโสธรครั้งที่ 2/2567
03 Jul 2024, 08:41
ดูกิจกรรมทั้งหมด>>>

   วันที่ 1 เม.ย.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย คุณสุภาพร สลับศรี สส.จ.ยโสธร เขต 1, คุณบุญแก้ว สมวงศ์ สส.จ.ยโสธร เขต 2, พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, หน.สภ.ในสังกัด, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับเครื่องหมายยศผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยมี พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร

อัลบั้มรูป
ช่วยกันขจัดปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
(2 รูป)
สายตรวจผลัดดึก ตรวจเข้มดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน
(3 รูป)
ออกประชาสัมพันธ์ การตากข้าวของพี่น้องประชาชน
(2 รูป)
จราจร ออกดูแลความปลอดภัย ให้กับนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน
(3 รูป)
สายตรวจจราจร ยังคงดูแลความเรียบร้อยตลาดโต้รุ่งยโสธร
(1 รูป)
ตำรวจยโส รวบหนุ่มค้ายา พันกว่าเม็ด
(3 รูป)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ดูทั้งหมด>>>

การจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา

แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ขยายการสั่งซื้อวิทยุสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อวิทยุสื่อสาร

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด สภ.ทรายมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา สภ.กุดชุม จำนวน 1 หลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา สภ.กุดชุม จำนวน 1 หลัง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10คูหา หา สภ.กุดชุม 1 หลัง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10คูหา หา สภ.กุดชุม 1 หลัง
ประชาสัมพันธ์การจ้างจัดทำข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูทั้งหมด>>>

“Police i lert u”
แอปพลิเคชัน “Police i lert u” คืออะไร มีขั้นตอนการใช้งานอย่างไร และมีประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง ติดตามชมรายการรู้เท่ารู้ทัน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 – 07.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/Rutan