พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร มอบหมาย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ. ,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาล 5 ส. ในที่อยู่อาศัย และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ อาคารที่ตั้ง ภ.จว.ยโสธร

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร มอบหมาย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ. ,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาล 5 ส. ในที่อยู่อาศัย และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ อาคารที่ตั้ง ภ.จว.ยโสธร

วันที่ 24 เม.ย.67 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร มอบหมาย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ. ,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร...
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร /ผกก.กลุ่มงานสอบสวน /รอง ผกก./สว.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือก สว.

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร /ผกก.กลุ่มงานสอบสวน /รอง ผกก./สว.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือก สว.

วันที่ 24 เม.ย.2567 เวลา 13.30 น.พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร /ผกก.กลุ่มงานสอบสวน /รอง ผกก./สว.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือก สว.ณห้องประชุมชั้น 2 สนง.กกต.จว.ยโสธร โดยมีผวจ.ยโสธร เป็นประธาน    ...
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประธานคณะกรรมการบ้านพัก , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เลขานุการ , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ช่วยเลขานุการ เเละคณะกรรมการบ้านพัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจ โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567 ภ.จว.ยโสธร ณ สภ.ทรายมูล

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประธานคณะกรรมการบ้านพัก , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เลขานุการ , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ช่วยเลขานุการ เเละคณะกรรมการบ้านพัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจ โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567 ภ.จว.ยโสธร ณ สภ.ทรายมูล

วันนี้ (24 เม.ย.67) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประธานคณะกรรมการบ้านพัก , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เลขานุการ , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ช่วยเลขานุการ...
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประธานคณะกรรมการบ้านพัก , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เลขานุการ , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ช่วยเลขานุการ เเละคณะกรรมการบ้านพัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจ โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567 ภ.จว.ยโสธร ณ สภ.ป่าติ้ว

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประธานคณะกรรมการบ้านพัก , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เลขานุการ , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ช่วยเลขานุการ เเละคณะกรรมการบ้านพัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกตรวจ โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567 ภ.จว.ยโสธร ณ สภ.ป่าติ้ว

วันที่ 24 เม.ย.67 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ประธานคณะกรรมการบ้านพัก , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เลขานุการ , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ช่วยเลขานุการ...
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร, พ.ต.ท.อธิภัทร ดาทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 จังหวัดยโสธร

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร, พ.ต.ท.อธิภัทร ดาทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ แถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 เม.ย. 67 เวลา 16.00 น.พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร, พ.ต.ท.อธิภัทร ดาทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชน...