พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยุทธนา โพธิ์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร (จิตอาสา 904) , พ.ต.ท.รัชสถิต สุจริต สว.งานจิตอาสา ภ.จว.ยโสธร เป็นวิทยากรครู ก ที่ผ่านการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) และร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ค. 67

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยุทธนา โพธิ์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร (จิตอาสา 904) , พ.ต.ท.รัชสถิต สุจริต สว.งานจิตอาสา ภ.จว.ยโสธร เป็นวิทยากรครู ก ที่ผ่านการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) และร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ระหว่างวันที่ 2 – 4 ก.ค. 67

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยุทธนา โพธิ์ทอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร (จิตอาสา 904) , พ.ต.ท.รัชสถิต สุจริต สว.งานจิตอาสา ภ.จว.ยโสธร เป็นวิทยากรครู ก...
พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้อำนวยการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ควบคุมการฝึก, พ.ต.ท.รุจ วุฒสังข์ สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร หัวหน้าชุดครูฝึก ได้ทำการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร

พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้อำนวยการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ควบคุมการฝึก, พ.ต.ท.รุจ วุฒสังข์ สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร หัวหน้าชุดครูฝึก ได้ทำการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร

วันที่ 3 ก.ค.67 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้อำนวยการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ผู้ควบคุมการฝึก, พ.ต.ท.รุจ วุฒสังข์ สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร หัวหน้าชุดครูฝึก...
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร นำตร.สภ.คำเขื่อนแก้ว /เมืองยโสธร /ป่าติ้ว /ตร.ทล.ซักซ้อมรถนำขบวนฯองคมนตรี เข้าพื้นที่โครงการฯหนองอึ่งฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ผลการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร นำตร.สภ.คำเขื่อนแก้ว /เมืองยโสธร /ป่าติ้ว /ตร.ทล.ซักซ้อมรถนำขบวนฯองคมนตรี เข้าพื้นที่โครงการฯหนองอึ่งฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ผลการซักซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร นำตร.สภ.คำเขื่อนแก้ว /เมืองยโสธร /ป่าติ้ว /ตร.ทล.ซักซ้อมรถนำขบวนฯองคมนตรี เข้าพื้นที่โครงการฯหนองอึ่งฯต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร...
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ. ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร , พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.นิติพัฒน์ สิริปิติวัฒน์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.อธิภัทร ดาทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร , ตำรวจทางหลวง , EOD , ฝ่ายอำนวยการ(สว.งาน 1-8) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ. ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร , พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.นิติพัฒน์ สิริปิติวัฒน์ รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.อธิภัทร ดาทวี รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยโสธร , ตำรวจทางหลวง , EOD , ฝ่ายอำนวยการ(สว.งาน 1-8) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

วันที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ. ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง...
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ  ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดยโสธรครั้งที่ 2/2567

พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดยโสธรครั้งที่ 2/2567

วันที่1 ก.ค. 67 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนประจำจังหวัดยโสธรครั้งที่ 2/2567 ณ...