วันที่ 26 มิ.ย.2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร/ประธานคณะกรรมการบ้านพักฯ, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด รอง ผบก.อก.ภ.3 และคณะตรวจประเมินโครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ภ.3 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร ชั้น 2 อาคาร ภ.จว.ยโสธร ตรวจประเมินอาคารบ้านพักฯ ของ ภ.จว.ยโสธร และ สภ.เมืองยโสธร และ เวลา 11.00 น. ตรวจประเมินอาคารบ้านพักของ สภ.เลิงนกทา