วันที่1 ก.ค. 67 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับเงินจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนประจำจังหวัดยโสธรครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมขนส่งจว.ยโสธร