วันที่ 27 มิ.ย. 67 เวลา 09.30 – 12.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในหัวข้อ ” หลักธรรมาภิบาลของข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการดำเนินงาน” ณ ห้องประชุมศรีสำราญ สพป.ยโสธร เขต 1