วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็นตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.สภ.เมืองยโสธร , พ.ต.ท.มงคล บุรีศรี สว.จร.สภ.เมืองยโสธร ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กอ.รมน.ยโสธร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ๓ เดือน ( ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ) และวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดยโสธร โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร