วันที่ 25 มิ.ย. 67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, คณะกรรมการฯ, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ชุดที่ 54 ครั้งที่ 7/2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร