วันที่ 20 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร/ รับผิดชอบงาน Local CAT ตรวจความพร้อม ของครูฝึกฯ จำนวน 4 นาย เพื่อเเดินทางไปทำหน้าที่ครูฝึกหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ในห้วงวันที่ 23 มิ.ย. – 7 ก.ค.67 ณ ศฝร.ภ.3 อ.เมือง จว.นครราชสีมา
โดยออกเดินทางจาก ภ.จว.ยโสธร ตั้งแต่เวลานี้