วันที่ 19 มิ.ย. 67 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร และ พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการทุจริตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.2567
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ