วันที่ 11 มิ.ย.67เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ออกตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนบำบัดพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ บ้านเหล่าตำแย หมู่ 3,19 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จว.ยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้านดำเนินการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ พบ พ.ต.ท.สันตพงศ์ พัฒน์สุพิชาติ รอง ผกก.ป.สภ.กุดชุม หน.ชุดปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และผู้นำชุมชนหมู่บ้านเหล่าตำแย ประมาณ 20 คน ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของดังนี้
1. นำ้ดื่ม จำนวน 3 แพค
2. นำ้ยาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 80 ชุด เพื่อให้ชุดปฏิบัติการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ออกตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนบำบัดพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ศาลาวัดป่าพุทธิคุณ บ้านหนองแหน หมู่ 7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม จว.ยโสธร ซึ่งเป็นหมู่บ้านดำเนินการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ พบ พ.ต.ท.ธิติภวินทร์ หนูแก้ว สวญ.สภ.คำผักกูด พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของดังนี้
1. นำ้ดื่ม จำนวน 3 แพค
2. นำ้ยาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 80 ชุด เพื่อให้ชุดปฏิบัติการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่