วันที่ 9 มิ.ย.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยหน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอกุดชุม ณ หอประชุมอำเภอกุดชุม พบข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.กุดชุม ปฎิบัติหน้าที่อยู่จึงได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยหน่วยเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอเมืองยโสธร ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร พบข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองยโสธร ปฎิบัติหน้าที่อยู่จึงได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ