วันที่7 มิ.ย. 67  เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ ภ.จว.ยโสธร ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภ.คำผักกูด พบ พันตำรวจโท ธิติภวินท์ หนูแก้ว สวญ.สภ.คำผักกูด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
1. กำชับการปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และ ภ.3
2. กำชับให้ สภ.จัดเตรียมเอกสาร/อาคาร สถานที่ และมีความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจประเมิน/การสุ่มตรวจของผู้บังคับบัญชาและคณะตรวจราชการระดับ ภ.3, ตร.
3. กำชับให้ หน.สภ. ประชุม/ชี้แจง/แนะนำแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ นโยบาย ผบ.ตร. ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537