วันที่ 6 มิ.ย. 67  เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ ภ.จว.ยโสธร ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สภ.ค้อวัง พบ พันตำรวจเอก สาโรจน์ เพ็ญสูตร์ ผกก.สภ.ค้อวัง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
1. กำชับการปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. และ ภ.3
2. กำชับให้ สภ.จัดเตรียมเอกสาร/อาคาร สถานที่ และมีความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจเยี่ยม/ตรวจประเมิน/การสุ่มตรวจของผู้บังคับบัญชาและคณะตรวจราชการระดับ ภ.3, ตร.
3. กำชับให้ หน.สภ. ประชุม/ชี้แจง/แนะนำแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ นโยบาย ผบ.ตร. ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537