วันที่ 30 พ.ค.67 เวลา 13:00 น ข้าราชการตำรวจหญิง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเย็บเต้านมเทียมรวมใจห่วงใยผู้ป่วยมะเร็งเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ณ หอประชุมจังหวัดยโสธร คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำนวน 10 คน