วันที่ 13 พ.ค. 2567 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมขนส่งจังหวัดยโสธร