วันที่  20 พ.ค.67 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ต.จิตรกร ยศรุ่งเรือง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยโสธร เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 ดังนี้
1. กองทุน ภ.จว.ยโสธร ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จำนวน 20,000 บาท
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำนวน 600,000 บาท
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 600,000 บาท
4. ทุนสะสมเพื่อสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว.ยโสธร จำกัด จำนวน 300,000 บาท
5. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
และมอบหมายให้เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ ด.ต.จิตรกร ยศรุ่งเรือง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยโสธร ณ วัดบ้านหนองบาก อ.ป่าติ้ว จว.ยโสธร