วันที่14 พ.ค. 67) เวลา 11.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร และ หน.สภ.ในสังกัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จว.อุบลราชธานี