วันที่1 พ.ค.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร และ ข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ. ,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , กก.สส. ภ.จว.ยโสธร , สภ.เมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาล 5 ส. ในที่อยู่อาศัย และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ณ บ้านพักแฟลต 5 ชั้นฟลังที่ 2 และบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน 1,2,3 ภ.จว.ยโสธร