วันที่ 24 เม.ย.67 เวลา 15.00 น.
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร มอบหมาย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ. ,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาล 5 ส. ในที่อยู่อาศัย และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ณ อาคารที่ตั้ง ภ.จว.ยโสธร