วันที่ 21 เม.ย.67 เวลา 03.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อมของข้าราชการตำรวจ เพื่อเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) (กำลังพลทดแทน) ในห้วงวันที่ 21 เม.ย. – 19 พ.ค.67 ณ บก.ฝรก.(ศาลายา) จว.นครปฐม
โดยเดินทางออกจาก ภ.จว.ยโสธร ตั้งแต่เวลานี้