วันที่ 19 เม.ย. 67  เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 เรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสุนทรราชวงศา ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม