วันที่ 18 เม.ย. 67 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร
ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือแนวทางการบริหารราชการ ขับเคลื่อนตามนโยบายของ ตร., ภ.3 การปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร และร่วมกันประชุมถอดบทเรียน หาแนวทางการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ในการปฏิบัติงานในห้วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ณ สำนักงาน ผบก.ภ.จว.ยโสธร อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร