พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร,
พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร,
พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร และข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ. ,กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักอาศัยของข้านฃราชการตำรวจ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาล 5 ส. ในที่อยู่อาศัย และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
ณ ห้องปฏิบัติงาน ของแต่ละแผนกใน ภ.จว.ยโสธร