วันที่14 เม.ย. 67 เวลา 17.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, หน.สภ.ในสังกัด, คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร
ร่วมกิจกรรมสงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.ยโสธร (หลังเก่า) อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร