วันที่ 13 เม.ย.2567 เวลา 15.30-17.30 น. พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รองผบก.ภจว.ยโสธร ได้ออกตรวจจุดบริการ สภ.คำเขื่อนแก้ว-สภ.มหาชนะชัยฯ พบเจ้าหน้าที่ตร.ให้บริการประชาชนจึงเน้นย้ำการปฏิบัติดังนี้
1 ให้เข้าตรวจตามพื้นที่จัดงานในชุมชน ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนน การรื่นเริงให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2.ให้ตร.เปิดสัญญาณไฟ ป้องกันเหตุในถนนสายรองฯ
3.ประชาสัมพันธ์ร้านค้าชุมชนในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลฺให้กับบุคคลต้องห้าม
4.ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร