วันที่11 เม.ย. 67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เพชรรัตน์ ผกก.เมืองยโสธร , พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วม กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรในการสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดยโสธร ประจำปี 2567
โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี
ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร