วันที่ 10 เม.ย.67 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, หน.สภ.ในสังกัด, ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดยโสธร, กก.สส.ภ.จว.ยโสธร, สภ.เมืองยโสธร และ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร
ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวกำลังพล ในการอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าอาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.ยโสธร