วันที่ 10 เม.ย.67 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, กก.สส.ภ.จว.ยโสธร และ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร
ร่วมกิจกรรมในโครงการตำรวจสีขาว ปี 2567 ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างในสังกัด ทุกนาย สำหรับข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ยโสธร ส่วนกลาง (ผู้บังคับบัญชา,ฝอ.,สืบสวน,สอบสวน)
ผลการตรวจปัสสาวะ จำนวน 117 นาย ไม่พบสารเสพติดในร่างกายของข้าราชการตำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้กำชับและเน้นย้ำข้าราชการตำรวจในสังกัด ห้ามไม่ให้เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาด ไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือเสพ หรือเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดก็ตาม
ณ ลานจอดรถเอนกประสงค์ ภ.จว.ยโสธร