วันที่10 เม.ย.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ,หน.สภ.ในสังกัด และ สว.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร
ร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 3 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567
โดยมี พล.ต.ท.ฐากูร นัทธีศรี ผบช.ภ.3 เป็นประธาน โดยพร้อมกันนี้ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้ประชุมขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการประชุมดังกล่าว ตามข้อสั่งการของ ผบช.ภ.3 เพื่อวางแผน วางมาตรการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน, อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อไป
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ยโสธร