วันที่ 9 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, ข้าราชการตำรวจผู้พักอาศัยบ้านพักของทางราชการในสังกัด ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, กก.สส.ฯ, สภ.เมืองยโสธร และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ประชุมข้าราชการตำรวจผู้พักอาศัย ในอาคารบ้านพักของทางราชการ ภ.จว.ยโสธร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายอย่างต่อเนื่องของ ตร.,ภ.3 ในโครงการบ้านพักน่าอยู่ โดยทั้งนี้ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ และการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(ฉบับที่2) พ.ศ.2543 และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยร่วมด้วยช่วยกันดูแลพื้นที่ของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วส่วนรวมจะเกิดความสะอาดเรียบร้อบต่อไป
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร