วันนี้ (2 เม.ย. 67) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, หน.สภ.ในสังกัด, ผู้แทนภาคีเครือข่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) เรื่องการประชุมบูรณาการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี พล.ต.ท.ฐากูร นัทธีศรี ผบช.ภ.3 เป็นประธาน พร้อมกันนี้ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อวางแผน วางมาตรการ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร