วันที่1 เม.ย.67 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย คุณสุภาพร สลับศรี สส.จ.ยโสธร เขต 1, คุณบุญแก้ว สมวงศ์ สส.จ.ยโสธร เขต 2, พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, หน.สภ.ในสังกัด, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับเครื่องหมายยศผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร้อยตำรวจเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก. ภ.จว.ยโสธร เป็นประธานในพิธีณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร