วันที่ 28 มี.ค. 67 เวลา 14:30น. พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร /ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191)ภ.จว.ยโสธร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ คลังจังหวัดยโสธร , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร และหจก.เจเอส รุ่งทรัพย์ การโยธา(ผู้รับจ้าง) ประชุมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฯ พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องรับรอง ภ.จว.ยโสธร