วันที่ 28 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และ พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประดับยศให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร.ต.อ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร