วันที่ 27 มี.ค. 2567 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ยโสธร ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือน มี.ค. 2567 ณ ห้องประชุมยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ชั้น 3 ในการนี้มีนายชรินทร์ ทองสุข ผวจ.ยโสธร เป็นประธานฯ และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,สภ.ในสังกัด/คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม