วันที่ 21 มี.ค. 67 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, หน.สภ.ในสังกัด และ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร
ร่วมการประชุมบริหารตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
พร้อมกันนี้ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้มอบใบประกาศให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร เพื่อเชิดชูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน และกล่าวให้โอวาท ให้ยึดมั่นในการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีต่อไป
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร