วันนี้ ๒๑ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น.
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดยโสธร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศนิกชน ในกิจกรรมตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมี ผวจ.ยโสธร เป็นประธาน