วันที่ 20 มี.ค.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เป็นผู้อำนวยการฝึกทบทวนประจำสัปดาห์ของ ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร โดยมี พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ฯ , พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ฯ เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการฝึกฯ พ.ต.ท.รุจ วุฒสังข์ สว.ฝอ.ฯ พ.ต.ต.ประสงค์ ทอนศรี สว.ฝอ.ฯ เป็นครูฝึก ข้าราชการตำรวจสังกัด ฝอ.ภ.จว.ยโสธร และ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร เข้าร่วมการฝึกทบทวนฯ ณ ลานบริเวณด้านหลังอาคาร ภ.จว.ยโสธร