วันที่ 20 มี.ค.67 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการฯ และกลุ่มงานสอบสวนฯ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการตำรวจ และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีความใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชามากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะของข้าราชการตำรวจ ณ บริเวณที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร