นายชนินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานในจังหวัดยโสธร จัดทำอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและถังดักไขมันเพื่อใช้ในส่วนราชการต่างๆก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงในท่อสาธารณะ
พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้จัดทำซิงค์น้ำและถังดักไขมันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ใช้ในการล้างจาน ถาดอาหาร เพื่อดักไขมันไม่ให้ลงในท่อสาธารณะและตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร