วันที่ 7 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ร่วมด้วยพ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร,พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร ,พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.67) ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ยโสธร