วันที่ 7 มี.ค. 67 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร และ พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร
ได้ประชุมสภากาแฟ เพื่อหารือแนวทางการบริหารราชการ เพื่อขับเคลื่อนป้องกัน และมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยโสธร และเพื่อเป็นการป้องกัน การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับประโยชน์อื่นใดในพื้นที่ช่วงเทศกาลต่าง ๆ
ณ สำนักงาน ผบก.ภ.จว.ยโสธร อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร