วันที่ 6 มี.ค.67 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้ออกตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ศปก.สน.งานกาชาดประจำปี 2567 จังหวัดยโสธร พบ พนักงานวิทยุ และข้าราชการตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำชับการปฏิบัติงานและลงสมุดตรวจเยี่ยมดังต่อไปนี้
1. ให้เข้มงวดในการตรวจพื้นที่ สถานที่จัดงาน ออกตรวจแสดงกำลังเพื่อเพื่อป้องกันปราบปรามเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
2. กำชับให้ดำรงการติดต่อสื่อสารสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอดเวลาและทันท่วงที
3. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ ศปก.สน. ให้ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล
4. ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่งานกาชาดจังหวัดยโสธร
ณ บริเวณสวนสาธารณะ บุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร