;วันที่ 16 ก.พ.2567 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด หัวหน้างานสอบสวนเข้าร่วมอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะให้กับพนักงานสอบสวน ภ.3 ณ ศฝร.ภ.3 จว.นครราชสีมา