วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อดิเทพ พิชาดุลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ภูมิ ทองโพธิ์ ผกก.สส.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, คณะกรรมการฯ, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ชุดที่ 54 ครั้งที่ 3 / 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด
พร้อมกันนี้ ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้มอบเสื้อโปโล “คนยโส” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในสังกัด ภ.จว.ยโสธร โดยได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ใน ”โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ“
ณ ห้องประชุม ภ.จว.ยโสธร ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จว.ยโสธร