วันที่13 ก.พ. 2567 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมบำบัดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตำบลสามแยก อ.เลิงนกทา จว.ยโสธร ณ ศูนย์ปฏิบัติการวัดสุมังคลาราม(วัดบ้านด่าน) ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จว.ยโสธร ในการนี้ สภ.เลิงนกทา จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ป่วยยาเสพติดที่ร่วมโครงการชุมชนบำบัด จำนวน 202 ราย เพื่อคัดกรองผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมในการทำการบำบัด CBTx ตามลำดับ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ได้มอบนโยบายแก่คณะทำงาน พร้อมให้โออาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้ารับบำบัด และอวยพรคณะดำเนินงานทุกฝ่าย ให้ดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด