วันที่ 7 ก.พ.67 เวลา 10.00 น.นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.อ.สงบ พิมพ์มลัย ผกก.สภ.เลิงนกทา, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจิตอาสา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา เพื่อร่วมประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้เป็นโรงพยาบาสตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสมดังพระราชประสงค์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ต.สวาท อ.เลิงนกทา จว.ยโสธร
จังหวัดโสธร