วันที่ 7 ก.พ.67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ออกตรวจแนะนำ ตร.งานสอบสวน / จราจร ให้ ว.4 ตามกม.และหน้าที่อย่างเคร่งครัดได้แก่สภ.เลิงนกทา/ไทยเจริญ/กุดชุม/ทรายมูล โดยมีหน.สภ./หน.ชุดรับทราบการปฏิบัติ ทุกสภ.ฯ