วันที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ตรวจความพร้อมพื้นที่รับเสด็จ และกำกับการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดยโสธร, ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE , ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร