วันที่ 6 ก.พ.67 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.ภิรมย์ สวนทอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร มอบหมายให้ พ.ต.อ.เศวก โพนทัน รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.อานุภาพ ผิวอ่อนรอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีรพล เจริญวิศาล ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.ธนกฤต อัฒจักร ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร , พ.ต.อ.เทอดไทย เข็มทอง ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร,พ.ต.ท.หญิง อุบลพัฒนา มูลสาร รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร, พ.ต.ท.หญิง สาริสา พิณทอง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ยโสธร พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประชุมเปิด กอ.ถปภ.ภ.จว.ยโสธร ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ยโสธร เพื่ออำนวยการ ควบคุม สั่งการ และกำกับการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดยโสธร, ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE , ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จว.ยโสธร ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.ยโสธร